Lista artykułów

Nazwa artykułu
Koło w Świdniku Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 26 czerwca 2019 r.
(PS-I.431.9.2019)
26.05.2020 więcej
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 13 lutego 2019 r.
(PS-I.431.2.2019)
26.05.2020 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie
Kontrola planowana w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od
20 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (PS-Z.431.2.13.2019)
22.04.2020 więcej
Urząd Miejski w Tyszowcach
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach: 28 listopada 2019
r. oraz 3-4 lutego 2020 r. (PS-Z.431.3.2.2019)
18.03.2020 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 18-22 listopada 2019 r.
(PS-VI.431.20.2019)
18.03.2020 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie
Kontrola planowana w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 9
grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (PS-Z.431.2.12.2019)
11.03.2020 więcej
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 20 grudnia 2019 r.
(PS-I.431.17.2019)
05.03.2020 więcej
Urząd Gminy Dubienka
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniach 25, 28 i 30
października 2019 r. (PS.Ch.431.3.3.2019)
05.03.2020 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 4-9 grudnia 2019 r.
(PS-Ch.431.1.16.2019)
04.03.2020 więcej
Urząd Gminy Mełgiew
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 23 września
oraz 21, 25 października 2019 r. (PS-II.431.2.12.2019)
28.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się