Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 31 grudnia 2019 r.
(PS-II.431.1.21.2019)
26.01.2021 więcej
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krężnicy Jarej
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 19 grudnia 2019 r.
oraz 30 lipca 2020 r. (PS-II.431.1.17.2019)
01.10.2020 więcej
Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 24, 31 maja
2019 r. (PS-BP.431.4.5.2019)
17.09.2020 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy ABSOLWENT w Lublinie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 6 grudnia 2019 r.
oraz 15 stycznia 2020 r. (PS-II.431.1.16.2019)
08.07.2020 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 30-31 grudnia 2019
r. oraz 24 lutego 2020 r. (PS-Z.431.1.25.2019)
29.06.2020 więcej
Urząd Miejski w Józefowie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 17
grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (PS-Z.431.1.24.2019)
29.06.2020 więcej
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szachach
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 21
października do 9 grudnia 2019 r. (PS-BP.431.4.10.2019)
18.06.2020 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach: 21-26 listopada,
9-19 grudnia 2019 r. (PS-Z.431.1.23.2019)
18.06.2020 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 2-6 grudnia 2019 r.
(PS-BP.431.1.14.2019)
17.06.2020 więcej
Urząd Gminy Biszcza
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 13 grudnia
2019 r. oraz 29 stycznia, 28 lutego 2020 r. (PS-Z.431.5.7.2019)
17.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się