Lista artykułów

Nazwa artykułu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frampolu
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 23-27 maja
2019 r. oraz 6 czerwca 2019 r. (PS-Z.431.2.6.2019)
24.09.2019 więcej
Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach: 30.04., 8,
20, 24.05, 4, 18.06.2019 r. (PS-Z.431.5.3.2019)
23.09.2019 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 23
kwietnia 2018 r. do 25 maja 2018 r. (PS-Z.431.4.1.2019)
20.09.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od
14 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. (PS-Z.431.2.7.2019)
19.09.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 24
czerwca 2019 r. do 2 lipca 2019 r. (PS-BP.431.2.8.2019)
19.09.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszczacu
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 27,
28, 30, 31 maja 2019 r. (PS-BP.431.2.6.2019)
19.09.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 18-19 oraz 28
czerwca 2019 r. (PS-Z.431.2.8.2019)
18.09.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalesiu
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 14-17
maja 2019 r. (PS-BP.431.2.5.2019)
18.09.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 7
czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. (PS-Z.431.6.2.2019)
17.09.2019 więcej
Urząd Gminy Tuczna
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 30 kwietnia 2019 r.
(PS-BP.431.1.5.2019)
09.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się