Lista artykułów

Nazwa artykułu
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Komarnie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 9-24
października 2019 r. (PS-BP.431.4.9.2019)
09.01.2020 więcej
Dom Seniora LAWENDOWY ZAKĄTEK w Halasach
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 20 listopada 2019 r.
(PS-BP.431.1.15.2019)
08.01.2020 więcej
Dom Seniora OSMOLICE w Osmolicach Pierwszych
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 8 października 2019 r.
(PS-II.431.1.15.2019)
08.01.2020 więcej
Dom Opieki WILLA SENIORÓWKA w Strzelcach
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 25 i 27 września
2019 r. (PS-II.431.1.13.2019)
08.01.2020 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzeszczanach
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 27 i
29 listopada 2019 r. (PS-Z.431.2.11.2019)
08.01.2020 więcej
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 16 października 2019
r. (WZO.9532.1.9.2019)
08.01.2020 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 2-6
grudnia 2019 r. (PS-BP.431.2.16.2019)
08.01.2020 więcej
Urząd Miasta Zamość
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 18 listopada 2019 r.
(PS-Z.431.1.21.2019)
31.12.2019 więcej
Urząd Miejski w Łaszczowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 22 listopada 2019 r.
(PS-Z.431.1.22.2019)
31.12.2019 więcej
Urząd Gminy Konstantynów
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 2 grudnia 2019 r.
(PS-BP.431.1.13.2019)
31.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się