Lista artykułów

Nazwa artykułu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 25
września do 8 października 2019 r. (PS-Z.431.2.10.2019)
03.12.2019 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Nowinach
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 20 maja do 29
lipca 2019 r. (PS-Ch.431.1.6.2019)
03.12.2019 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 10-16
września 2019 r. (PS-Ch.431.5.12.2019)
03.12.2019 więcej
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Biały Lew" w Romanówce
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 23 września 2019 r.
(PS-III.431.7.2019)
02.12.2019 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 27 września 2019 r.
(PS-Z.431.1.20.2019)
28.11.2019 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Biłgoraju
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 5 do 13 września
2019 r. (PS-Z.431.1.16.2019)
27.11.2019 więcej
Sanatorium „FORTUNAT” w Nałęczowie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 28
października 2019 r. (PS-III.431.9.2019)
12.11.2019 więcej
Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 29 lipca do 1
sierpnia 2019 r. (PS-VI.431.15.2019)
29.10.2019 więcej
Świetlica Środowiskowa ,,Krokus” w Tomaszowie Lubelskim
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach: 21.06. oraz
23.08.2019 r. (PS-Z.431.5.4.2019)
28.10.2019 więcej
Urząd Gminy w Księżpolu
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 20 września
oraz 4 października 2019 r. (PS-Z.431.5.5.2019)
28.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się