Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Urząd Gminy Mełgiew
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 7 i 18 lutego 2019 r.
(SO-III.431.4.2019)
24.07.2019 więcej
Urząd Gminy Markuszów
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 18 i 22 marca 2019 r.
(SO-III.431.6.2019)
24.07.2019 więcej
Urząd Miejski w Piaskach
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 7 i 18 lutego 2019 r.
(SO-III.431.5.2019)
24.07.2019 więcej
Urząd Gminy Żmudź
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 24 czerwca 2019
r. (SO-Ch.431.7.2019.ZL)
12.07.2019 więcej
Urząd Gminy Hańsk
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 3 czerwca 2019
r. (SO-Ch.431.6.2019.ZL)
10.07.2019 więcej
Urząd Gminy Dubienka
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 29 maja 2019 r.
(SO-Ch.431.5.2019.ZL)
10.07.2019 więcej
Urząd Miasta Lubartów
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 30 stycznia
2019 r. (SO-III.431.3.2019)
05.07.2019 więcej
Urząd Gminy Kamień
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 5-6
marca 2019 r. (SO-Ch.431.3.2019.ZL)
10.04.2019 więcej
Urząd Miejski w Krasnymstawie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 13-14
lutego 2019 r. (SO-Ch.431.1.2019.ZL)
10.04.2019 więcej
Urząd Gminy Fajsławice
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 15
lutego 2019 r. (SO-Ch.431.2.2019.ZL)
10.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się