Lista artykułów

Nazwa artykułu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szastarce
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 5-8 sierpnia 2019 r.
(ZD-I.9612.58.2019.BB)
18.12.2019 więcej
NZOZ "HELIO-DENT" w Międzyrzecu Podlaskim
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 21 czerwca 2019 r.
(ZD-I.9612.50.2019.JN)
17.12.2019 więcej
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Oskar Andres w Białej Podlaskiej
Kontrola przeprowadzona w dniu 17 czerwca 2019 r.
(ZD-I.9612.3.1.2019.GS)
11.12.2019 więcej
Gabinet Chorób Wewnętrznych i Medycyny Pracy w Kocku
Kontrola przeprowadzona w dniu 14 listopada 2019 r.
(ZD-I.9612.2.19.2019.AK)
11.12.2019 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 19, 22, 25 lipca 2019 r.
(ZD-I.9612.57.2019.HM)
10.12.2019 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 23 maja do 5 czerwca
2019 r. (ZD-I.9612.41.2019.MK)
02.12.2019 więcej
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 30 sierpnia
2019 r. (ZD-I.9612.66.2019.HM)
13.11.2019 więcej
PUŁAWSKA AKADEMIA KOBIET Spółka komandytowa w Puławach
Kontrola przeprowadzona w dniach 18-21 czerwca 2019 r.
(ZD-I.9612.51.2019.BB)
13.11.2019 więcej
Starostwo Powiatowe w Puławach
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 28 czerwca oraz 1-3
lipca 2019 r. (ZD-I.9612.54.2019.HM)
21.10.2019 więcej
LUBELSKIE CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ spółka jawna w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 11-15 lutego 2019 r.
(ZD-I.9612.10.2019.HM)
08.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się