Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 56 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów Skarbu Państwa, położonych na terenie
Miasta Radzyń Podlaski
26.03.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 72 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów Skarbu Państwa, położonych na terenie
gminy Tomaszów Lubelski
26.03.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 69 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów Skarbu Państwa, położonych na terenie
gminy Miasto Puławy
26.03.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 58 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów Skarbu Państwa, położonych na terenie
gminy Cyców
26.03.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 62 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki
rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim
26.03.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 63 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego
26.03.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 66 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dzierżawę nieruchomości Skarbu
Państwa
25.03.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 76 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości Skarbu Państwa
25.03.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 77 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu
kontrolnego
21.03.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 64 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na
nieruchomościach Skarbu Państwa
19.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się