Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 375 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Niedrzwica Duża
19.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 397 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składu
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego
funkcjonowania
19.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 374 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Leśniowice
18.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 379 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Poniatowa
18.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 372 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa
18.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 386 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadań w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 „MALUCH ” 2020 – moduł 4
18.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 376 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na wypowiedzenie umów najmu części
nieruchomości Skarbu Państwa
17.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 399 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Fajsławice
16.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 377 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Jeziorzany
16.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 380 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na najem nieruchomości Skarbu
Państwa
16.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się