Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 351 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
podziału środków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2019
oraz środków pochodzących z rezerw budżetu państwa na rok
2019 r. dla spółek wodnych i związków spółek wodnych
działających na terenie województwa lubelskiego
18.10.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 344 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Adamów
09.10.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 340 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Biłgoraj
09.10.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 335 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Garbów
09.10.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 343 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w
Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
04.10.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 331 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w
Lublinie na wykonanie inwestycji na nieruchomości Skarbu
Państwa
03.10.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 341 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim
03.10.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 342 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach
03.10.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 330 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Uścimów
26.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 329 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Markuszów
26.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się