Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 337 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Biała
Podlaska
26.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 336 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Mełgiew
26.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 317 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej
24.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 265 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie miasta
Biłgoraj
24.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 338 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piaskach
23.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 299 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
działania Wojewódzkiej Komisji do oceny wniosków o
dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
23.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 319 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające Zarządzenie Nr 319 Wojewody Lubelskiego z dnia 29
grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości w
zakresie budżetu Wojewody Lubelskiego
19.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 326 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radzyniu Podlaskim
18.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 325 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdniku
18.09.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 324 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie
18.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się