Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 45 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie Nr 42 w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego,
łukowskiego, puławskiego i ryckiego
30.09.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 43 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie
powiatów puławskiego, lubelskiego i opolskiego
24.09.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 42 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów lubartowskiego, łukowskiego, puławskiego i ryckiego
24.09.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 41 Wojewody Lubelskiego
w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 13 Wojewody Lubelskiego z
dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego
pszczół na terenie powiatów łęczyńskiego i lubartowskiego
22.09.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 40 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego w sprawie
sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa
lubelskiego
08.09.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 39 Wojewody Lubelskiego
w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 20 Wojewody Lubelskiego z
dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca
amerykańskiego pszczół na terenie powiatów lubelskiego,
lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego
08.09.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 38 Wojewody Lubelskiego
w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa
lubelskiego
02.09.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 37 Wojewody Lubelskiego
w sprawie postępowania ze zwłokami dzików na terenie
województwa lubelskiego
02.09.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 36 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i
zamojskiego
28.08.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 35 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego
28.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się