Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie Nr 28 w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego
i puławskiego
24.08.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 33 Wojewody Lubelskiego
w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa
lubelskiego
24.08.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 32 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie Nr 26 Wojewody Lubelskiego z dnia 4
sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń na terenie powiatów hrubieszowskiego i chełmskiego
12.08.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 31 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów tomaszowskiego i zamojskiego
12.08.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 30 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie
powiatów puławskiego i lubelskiego
12.08.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 29 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie Nr 25 Wojewody Lubelskiego z dnia
29 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru
świń na terenie powiatów biłgorajskiego, janowskiego i
zamojskiego
10.08.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 28 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów lubartowskiego i puławskiego
10.08.2020 więcej
Rozporządzenie nr 27 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego
05.08.2020 więcej
Rozporządzenie nr 26 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów hrubieszowskiego i chełmskiego
05.08.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego
29.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się