Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów zamojskiego i biłgorajskiego
29.07.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie w sprawie sanitarnego odstrzału
dzików na terenie województwa lubelskiego
13.07.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Lubelskiego
w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego zasobów wodnych
Jeziora Białego Uścimowskiego, gmina Uścimów, powiat
lubartowski, woj. lubelskie
01.07.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Lubelskiego
w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego zasobów wodnych
Jeziora Białego Włodawskiego, gmina Włodawa, powiat
włodawski, woj. lubelskie
01.07.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Lubelskiego
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w
miejscowości Szarowola, gmina Tomaszów Lubelski, powiat
tomaszowski, województwo lubelskie
23.06.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 19 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie w sprawie sanitarnego odstrzału
dzików na terenie województwa lubelskiego
15.06.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie w sprawie sanitarnego odstrzału
dzików na terenie województwa lubelskiego
26.05.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Lubelskiego
mieniające rozporządzenie w sprawie sanitarnego odstrzału
dzików na terenie województwa lubelskiego
19.05.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie w sprawie sanitarnego odstrzału
dzików na terenie województwa lubelskiego
20.04.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Lubelskiego
zmieniające rozporządzenie w sprawie sanitarnego odstrzału
dzików na terenie województwa lubelskiego
27.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się