Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Urząd Gminy Trawniki
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 19-28
sierpnia 2020 r. (PN-III.862.9.2020)
01.10.2020 więcej
Urząd Gminy Konopnica
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie 12-21
sierpnia 2020 r. (PN-III.862.12.2020)
16.09.2020 więcej
Urząd Miejski w Kocku
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie 5-14
sierpnia 2020 r. (PN-III.862.10.2020)
14.09.2020 więcej
Urząd Gminy Ostrówek
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 29
lipca do 7 sierpnia 2020 r. (PN-III.862.8.2020)
19.08.2020 więcej
Urząd Gminy Niedrzwica Duża
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 23-31
lipca 2020 r. (PN-III.862.7.2020)
18.08.2020 więcej
Urząd Gminy Wąwolnica
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 15
do 24 lipca 2020 r. (PN-III.862.6.2020)
14.08.2020 więcej
"ALMA" Spółka Jawna J. W. i A. Sidor Zakład Pracy Chronionej w Parczewie
Kontrola przeprowadzona w dniach od 14 lipca 2020 r. do 4
sierpnia 2020 r. (PN-III.9514.3.2020)
12.08.2020 więcej
Urząd Gminy Karczmiska
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od
1-10 lipca 2020 r. (PN III.862.5.2020)
30.07.2020 więcej
Urząd Gminy Jastków
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona od dnia 24
czerwca do 10 lipca 2020 r. (PN-III.862.4.2020)
30.07.2020 więcej
"AS-BABUNI" Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej w Niemcach
Kontrola przeprowadzona w dniach od 26 czerwca do 14 lipca 2020
r. (PN-III.9514.2.2020)
29.07.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się