Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 352 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody jednostce organizacyjnej na złożenie
wniosku o wygaszenie trwałego zarządu
15.09.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 374 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody jednostce organizacyjnej na
przebudowę nieruchomości Skarbu Państwa
15.09.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 379 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Jabłonna
15.09.2020 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 353 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na użyczenie części nieruchomości
Skarbu Państwa
15.09.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 377 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sitno
14.09.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 358 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie odmowy udzielenia zgody na umorzenie należności z
tytułu opłaty za rok 2020 za użytkowanie wieczyste
nieruchomości Skarbu Państwa
10.09.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 368 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na umorzenie należności z tytułu
wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej
10.09.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 372 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabunie
09.09.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 287 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej w Lublinie
08.09.2020 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 363 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości Skarbu Państwa
07.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się