Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 404 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody jednostce organizacyjnej na wykonanie
inwestycji na nieruchomości Skarbu Państwa
20.10.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 371 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające Zarządzenie Wojewody Lubelskiego Nr 347 z dnia 13
listopada 2019 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Niemce
20.10.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 215 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości Skarbu Państwa
20.10.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 414 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Werbkowice
20.10.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 416 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa, położonej w gminie Zalesie, w obrębie ewidencyjnym
0019-Wólka Dobryńska
20.10.2020 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 411 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości Skarbu Państwa
19.10.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 412 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Sosnówka
15.10.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 409 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzechów
14.10.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 408 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rachanie
14.10.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 406 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie publikacji listy obiektów przeznaczonych dla
utworzenia izolatorium na terenie województwa lubelskiego
12.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się