Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 60 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Radecznica
13.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 58 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej, powołania Wojewódzkiej Komisji
Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich
11.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Zamość
11.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu Lubelskim
10.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 43 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na najem części nieruchomości
Skarbu Państwa
07.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 47 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na najem nieruchomości Skarbu
Państwa
07.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 49 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części
nieruchomości Skarbu Państwa
07.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 52 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa z bonifikatą
06.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 44 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
nieruchomości Skarbu Państwa
06.02.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 46 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie udzielenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat
nieruchomości Skarbu Państwa
06.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się