Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 262 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie
18.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 260 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie
18.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 257 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim
18.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 343 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składu
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego
funkcjonowania
18.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 344 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu
Doradczego do spraw Zapobiegania oraz Zwalczania Ptasiej Grypy
na terenie województwa lubelskiego
18.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 342 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie odmowy udzielenia zgody na umorzenie należności z
tytułu opłaty za rok 2020 za użytkowanie wieczyste gruntu
Skarbu Państwa
13.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 308 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Radzyniu Podlaskim
13.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 327 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim
13.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 232 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie
13.08.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 288 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kraśniku
13.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się