Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zawiadomienie
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie
przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko
przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej
02.01.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży
składników majątku ruchomego
29.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. S17
treść Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej
28.09.2016 więcej
Wystąpienie w sprawie obsługi wspólnej
skierowane 22 września 2016 r. do wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast i starostów przedstawiające stanowisko
organu nadzoru w sprawie.
28.09.2016 więcej
URUCHOMIENIE IOWISZ
(INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA)
27.09.2016 więcej
Termin egzaminu
dla kandydatów na instruktorów jazdy
27.09.2016 więcej
Komunikat
dot. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
07.07.2016 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty na finansowe wspieranie programów w sferze
zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych - edycja
2016
29.06.2016 więcej
Sobota z paszportem
Lubelski Urząd Wojewódzki organizuje dodatkowe dni pracy w
ramach tzw. akcji „sobota z paszportem”
19.05.2016 więcej
123