Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o terminie egzaminu
dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy w roku 2020
28.05.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.
878), wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze
stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
20.05.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z
rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. oraz z dnia
7 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
12.05.2020 więcej
Informacja dla najemców
wynajmujących pomieszczenia w budynkach Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie w związku z sytuacją spowodowaną
COVID-19
07.05.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii
06.05.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z
rozporządzenia Rady Ministrów dnia 26 kwietnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii
29.04.2020 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży
zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
24.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
o wniesieniu odwołań od decyzji z dnia 27 lutego 2020 r. o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy
drogi ekspresowej od węzła "Lasy Janowskie" do węzła "Nisko
Południe" na odcinku od węzła "Lasy Janowskie" (bez węzła)
do węzła "Zdziary" (z węzłem)
22.04.2020 więcej
Informacja Wojewody Lubelskiego
o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
21.04.2020 więcej
Informacja o wznowieniu działania Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla kierowców
wykonujących przewóz drogowy
21.04.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się