Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. S17
treść Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej
28.09.2016 więcej
Wystąpienie w sprawie obsługi wspólnej
skierowane 22 września 2016 r. do wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast i starostów przedstawiające stanowisko
organu nadzoru w sprawie.
28.09.2016 więcej
URUCHOMIENIE IOWISZ
(INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ZDROWIA)
27.09.2016 więcej
Termin egzaminu
dla kandydatów na instruktorów jazdy
27.09.2016 więcej
Komunikat
dot. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
07.07.2016 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty na finansowe wspieranie programów w sferze
zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych - edycja
2016
29.06.2016 więcej
Sobota z paszportem
Lubelski Urząd Wojewódzki organizuje dodatkowe dni pracy w
ramach tzw. akcji „sobota z paszportem”
19.05.2016 więcej
16.05.2016 więcej
Komunikat w sprawie dotacji podmiotowej
dla spółek wodnych na 2016 r.
13.04.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się