Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu
na budowę masztu telekomunikacyjnego w miejscowości Czerniczyn
oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego
26.07.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu
na budowę masztu telekomunikacyjnego w miejscowości Uchanie
oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego
26.07.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci
szerokopasmowej na terenie powiatu hrubieszowskiego w
miejscowości Moniatycze Kolonia
22.07.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o Zarządzeniu Nr 231 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 lipca 2021
r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wilków
21.07.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji oraz postanowienia o nadaniu rygoru
natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Lubelskiego z dnia
15 marca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
w zakresie rozbudowy drogi powiatowej w miejscowości Piotrków
Pierwszy, Piotrkówek
21.07.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o Zarządzeniu Nr 230 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 lipca 2021
r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janowiec
20.07.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
14.07.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji
regionalnej sieci szerokopasmowej
13.07.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
Na podstawie art. 371 § 2 i § 3 w zw. z art. 385 § 2 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1319), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości
Zarządzenie Nr 212 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 lipca 2021r. w
sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stężyca
09.07.2021 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 84/21 z dnia 8 lipca 2021 r. o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę masztu
telekomunikacyjnego wraz z przyłączami
09.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się