Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 3 lipca 2020 r. decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, drogi gminnej Wola Trzydnicka
– Agatówka Kopaniny
10.07.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 809 – al.
Kraśnickiej w Lublinie
10.07.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i
udzielającej Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S. A. w
Konstancinie - Jeziorna, pozwolenia na budowę
elektroenergetycznej linii napowietrznej 2x400 kV relacji SE
Chełm – SE Lublin Systemowa. Etap VIII
08.07.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i
udzielającej Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S. A. w
Konstancinie - Jeziorna, pozwolenia na budowę
elektroenergetycznej linii napowietrznej 2x400 kV relacji SE
Chełm – SE Lublin Systemowa, Etap VII
08.07.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i
udzielającej Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S. A. w
Konstancinie - Jeziorna, pozwolenia na budowę
elektroenergetycznej linii napowietrznej 2x400 kV relacji SE
Chełm – SE Lublin Systemowa, Etap VI
07.07.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji w dniu 18 czerwca 2020 r. o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy dróg gminnych
w miejscowości Chlewiska
03.07.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kraśnik
02.07.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę w zakresie rozbudowy podstacji
trakcyjnej Motycz wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
30.06.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 196
Wojewody Lubelskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarówka Podlaska
24.06.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 225
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada
24.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się