Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 30 września 2019 r. decyzji nr 20/19, znak:
IF-I.7820.12.2019.DS
04.10.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
27.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 338 Wojewody
Lubelskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Piaskach
23.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 327 Wojewody
Lubelskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Lubartów
18.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 6 września 2019 r. decyzji znak:
IF-I.7820.14.2019.HP
18.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 września 2019 r. o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
12.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 11 września 2019 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
11.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 292 Wojewody
Lubelskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Mełgiew
28.08.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 19/19, znak: IF-I.7820.11.2019.DS o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
22.08.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 291 Wojewody
Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
21.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się