Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie podziału dotacji podmiotowej dla spółek wodnych oraz
związków spółek wodnych województwa lubelskiego w 2019 roku
18.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę
17.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w
zakresie rozbudowy drogi krajowej nr 82 – ul. Turystycznej w
Lublinie
14.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 9/2019 z dnia 05 czerwca 2019 r. znak:
IF-I.7820.21.2018.ZS o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
10.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do ponownej oceny
oddziaływania inwestycji na środowisko w sprawie wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na budowie drogi ekspresowej S-19 Lublin –
Rzeszów
06.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
05.06.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
30.05.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę
29.05.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 8/2019 z dnia 24 maja 2019 r. znak:
IF-I.7820.4.2019.ZS o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
28.05.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 129 Wojewody
Lubelskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyborów ponownych
do Rady Gminy Wilkołaz
21.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się