Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 1 lutego 2017 r. o publicznym podaniu do wiadomości
Zarządzenie NR 31 Wojewody Lubelskiego z dnia 01 lutego 2017 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rejowcu
06.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 stycznia 2017 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 18
stycznia 2017 r. decyzji, znak GN-I.752.13.2017.LO,
potwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa prawa własności
gruntu, a przez PKP SA nabycie prawa użytkowania wieczystego
tego gruntu oraz prawa własności znajdujących się na nim
budowli i urządzeń, położonego w obrębie ewidencyjnym
7-Majdan Sobieszczański
01.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r. zawiadamiajace, że na wniosek
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
31.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r. zawiadamiające o zamiarze
potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej nabycia przez
Skarb Państwa prawa własności gruntu, a przez PKP SA nabycia
prawa użytkowania wieczystego tego gruntu oraz prawa własnośc
30.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 25 stycznia 2017 r. zawiadamiające, że na wniosek
Zarządu Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, wszczęte
zostało postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
30.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 23 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji w II instancji w
sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
27.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r. o wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
23.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji z dnia 17.01.2017
r., zmieniającej decyzję Wojewody Lubelskiego nr 5/16 z dnia 24
maja 2016 r
20.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości
Zarządzenie Nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 stycznia 2017
r.
19.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości
Zarządzenie Nr 18 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 stycznia 2017
r.
19.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się