Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji w II instancji w
sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
23.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazów jednostek
samorządu terytorialnego województwa lubelskiego otrzymujących
dotacje w ramach ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia
2016 r.
22.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji w II instancji w
sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
21.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 15 lutego 2016 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na wykonanie inwestycji
20.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 15 lutego 2017 r. informujące o wydaniu w dniu 15 lutego
2017 r. przez Wojewodę Lubelskiego Zarządzenia nr 43 w
sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radecznica
16.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 9 lutego 2016 r. zawiadamiające o wydaniu na rzecz
Zarządu Województwa Lubelskiego, decyzji nr 1/17 z dnia 6
lutego 2017 r., znak: IF-I.7820.25.2016.MG, o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
10.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 2 lutego 2017 r. informujące o wydaniu w dniu 30 stycznia
2017 r. decyzji nr 5/17 znak: IF-I.7840.8.92.2015 o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie
inwestycji
07.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 1 lutego 2017 r. o publicznym podaniu do wiadomości
Zarządzenie NR 31 Wojewody Lubelskiego z dnia 01 lutego 2017 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rejowcu
06.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 stycznia 2017 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 18
stycznia 2017 r. decyzji, znak GN-I.752.13.2017.LO,
potwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa prawa własności
gruntu, a przez PKP SA nabycie prawa użytkowania wieczystego
tego gruntu oraz prawa własności znajdujących się na nim
budowli i urządzeń, położonego w obrębie ewidencyjnym
7-Majdan Sobieszczański
01.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r. zawiadamiajace, że na wniosek
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
31.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się