Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 10 stycznia 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości
Zarządzenia Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2018
r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rokitno
10.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 10 stycznia 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości
Zarządzenia Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2018
r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Radzyń
Podlaski
10.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
podające do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 9 Wojewody
Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
08.01.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 6 grudnia 2017 r., decyzji,
znak:IF-I.7821.16.2017.HP uchylającej w części i orzekającej
w tym zakresie oraz utrzymującej w mocy w pozostałej części
decyzję Prezydenta Miasta Lublin, z dnia 14 września 2017
r., nr 1080/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
budowa dróg gminnych nr 106191L – ul. Chabrowej (na odcinku
od ul. Kwiatów Polnych do posesji przy ul. Chabrowej 19) oraz
nr 106623L – ul. Rozmarynowej wraz z budową sieci kanalizacji
deszczowej, kanału technologicznego, budową i przebudową
oświetlenia drogowego, przebudową sieci elektroenergetycznych
SN i nN, sieci teletechnicznych w Lublinie.
21.12.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 grudnia 2017 r. podające do publicznej wiadomości
rozporządzenie porządkowe Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 20
grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów
pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.
21.12.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Sosnówka
18.12.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 października 2017 r. w sprawie podziału dotacji
podmiotowej dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych
województwa lubelskiego w 2017 r.
31.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 27 października 2017 r. podające do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 276 Wojewody Lubelskiego w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Annopolu
27.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 października 2017 r. podające do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 271 Wojewody Lubelskiego w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Miasta Krasnystaw
18.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 października 2017 r. dotyczące podania do publicznej
wiadomości Zarządzenia Nr 269 Wojewody Lubelskiego w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jabłoń
18.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się