Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 4 lipca 2017 r. dot. Zarządzenia Nr 204 Wojewody
Lubelskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta
Puławy
10.07.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody lubelskiego
z dnia 6 lipca 2017 r. dot. wydania Zarządzenia Nr 203 Wojewody
Lubelskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Bełżycach.
10.07.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Miasta Lubartów
21.06.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej
dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych
województwa lubelskiego w 2017 roku.
14.06.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej w Siedliszczu
14.06.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego
Związku Komunalnego z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim
07.06.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Garbów
05.06.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Stanin
05.06.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Sosnowica
19.05.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 marca 2017 r. sprawie wysokości wskaźników
przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych w województwie lubelskim
16.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się