Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 marca 2017 r. sprawie wysokości wskaźników
przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych w województwie lubelskim
16.05.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835...
26.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izbica
21.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad decyzji nr 3/17 z dnia 14 kwietnia 2017 r., znak:
IF-I.7820.3.2017.MG, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
20.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 kwietnia 2017 r. zawiadamiające o zamiarze
potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej nabycia przez
Skarb Państwa prawa własności gruntu
18.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 14 kwietnia 2017 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 13
kwietnia 2017 r. decyzji potwierdzającej nabycie przez Skarb
Państwa prawa własności gruntu, a przez PKP SA nabycie prawa
użytkowania wieczystego.
18.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 10 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji w II instancji w
sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
18.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
14.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 kwietnia 2017 r. informujące o podaniu do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 76 Wojewody Lubelskiego z dnia 12
kwietnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Zakrzew
13.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 6 kwietnia 2017 r. informujące o podaniu do publicznej
wiadomości Zarządzeniea Nr 73 Wojewody Lubelskiego z dnia 6
kwietnia 2017 r
11.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się