Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 24 października 2016 r. w związku z zakończeniem
postępowania dowodowego w postępowaniu odwoławczym od decyzji
Starosty Parczewskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r.,
znak:GN-III.6625.1.05.2014 w
26.10.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazów
jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego
otrzymujących dotacje w ramach ustawy budżetowej na rok 2016 z
dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278)
25.10.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 października 2016 r. podające do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 215 Wojewody Lubelskiego z dnia 18
października 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej w Annopolu
19.10.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 października 2016 r. podające do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 212 Wojewody Lubelskiego w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Miasta Terespol
19.10.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 141/16 z dnia 27 września 2016 r.
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie
Niedrzwica Duża, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym drogi ekspresowej S 12/17
11.10.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wysokości wskaźników
przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych w województwie lubelskim
29.09.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na
środowisko przedsięwzięcia (Modernizacja linii kolejowej nr 7)
29.09.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji 64/16
26.09.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 63/16
26.09.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 21 września 2016 r. podające do publicznej wiadomości
Zarządzenie Nr 202 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 września 2016
r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąwolnica.
22.09.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się