Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 listopada informujące o podaniu do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 232 Wojewody Lubelskiego z dnia 30
listopada 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Łaziska .
30.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 listopada informujące o podaniu do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 229 Wojewody Lubelskiego z dnia 29
listopada 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Sosnówka.
30.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 listopada o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej.
30.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji z dnia 21 listopada 2016 r., znak
IF-I.7840.2.37.2016 DS
29.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 156/16, znak: IF-I.7840.5.43.2016.AZ z dnia
21 listopada 2016 r.
25.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę.
25.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji
na środowisko: odcinek 11 linia kolejowa nr 7.
24.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na
środowisko: odcinek 12 linia kolejowa nr 7.
24.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
dotyczące zawiadomienia o wydaniu w dniu 16 listopada 2016 r.
decyzji nr 75/16, znak: IF-I.7840.8.70.2016.AO.
21.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
dotyczące wydania decyzji Wojewody Lubelskiego znak:
IF-VII.7840.2.61.2016.MK z dnia 14 listopada 2016 r.
21.11.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się