Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Stanin
05.06.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Sosnowica
19.05.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 marca 2017 r. sprawie wysokości wskaźników
przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych w województwie lubelskim
16.05.2017 więcej
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej:„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835...
26.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izbica
21.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad decyzji nr 3/17 z dnia 14 kwietnia 2017 r., znak:
IF-I.7820.3.2017.MG, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
20.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 kwietnia 2017 r. zawiadamiające o zamiarze
potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej nabycia przez
Skarb Państwa prawa własności gruntu
18.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 14 kwietnia 2017 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 13
kwietnia 2017 r. decyzji potwierdzającej nabycie przez Skarb
Państwa prawa własności gruntu, a przez PKP SA nabycie prawa
użytkowania wieczystego.
18.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 10 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji w II instancji w
sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
18.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 kwietnia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
14.04.2017 więcej