Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 kwietnia 2017 r. informujące o podaniu do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 76 Wojewody Lubelskiego z dnia 12
kwietnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Zakrzew
13.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 6 kwietnia 2017 r. informujące o podaniu do publicznej
wiadomości Zarządzeniea Nr 73 Wojewody Lubelskiego z dnia 6
kwietnia 2017 r
11.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 03 kwietnia 2017 r. o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
06.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 28 marca 2017 r informujące o tym, że w dniu 24 marca
2017 r., na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad, została wydana decyzja nr 2/17, znak:
IF-I.7820.8.2016.DS, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
03.04.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawie wysokości wskaźników
przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych w województwie lubelskim
31.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 28 marca 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
31.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 21 marca 2017 o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy
decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowę
28.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 23 marca 2017 r. dot. rozbudowy drogi krajowej nr 63 w
zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości
Łuków
27.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 marca 2017 r. informujące o wydaniu w dniu 14 marca
2017 r., decyzji, znak: IF-I.7821.7.2016.HP uchylającej
w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia
przez organ pierwszej instancji decyzję Starosty Radzyńskiego,
z dnia 28 listopada 2016 r.
23.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 22.02.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę zbiornika na rzece Czapelka w
miejscowości Kobylany gmina Terespol
27.02.2017 więcej