Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
30.05.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę
29.05.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 8/2019 z dnia 24 maja 2019 r. znak:
IF-I.7820.4.2019.ZS o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
28.05.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 129 Wojewody
Lubelskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyborów ponownych
do Rady Gminy Wilkołaz
21.05.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 44/19 z dnia 26.04.2019 r., znak:
IF-I.7840.2.3.2019.DS
09.05.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalności
30.04.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji ZRID
30.04.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
30.04.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 112 Wojewody
Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Podedwórze
29.04.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
29.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się