Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji znak:
IF-I.7820.23.2016.HP z dnia 10 lutego 2017 r.
23.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji w II instancji w
sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
23.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazów jednostek
samorządu terytorialnego województwa lubelskiego otrzymujących
dotacje w ramach ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia
2016 r.
22.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji w II instancji w
sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
21.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 15 lutego 2016 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na wykonanie inwestycji
20.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 15 lutego 2017 r. informujące o wydaniu w dniu 15 lutego
2017 r. przez Wojewodę Lubelskiego Zarządzenia nr 43 w
sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radecznica
16.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 9 lutego 2016 r. zawiadamiające o wydaniu na rzecz
Zarządu Województwa Lubelskiego, decyzji nr 1/17 z dnia 6
lutego 2017 r., znak: IF-I.7820.25.2016.MG, o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
10.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 2 lutego 2017 r. informujące o wydaniu w dniu 30 stycznia
2017 r. decyzji nr 5/17 znak: IF-I.7840.8.92.2015 o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie
inwestycji
07.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 1 lutego 2017 r. o publicznym podaniu do wiadomości
Zarządzenie NR 31 Wojewody Lubelskiego z dnia 01 lutego 2017 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rejowcu
06.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 stycznia 2017 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 18
stycznia 2017 r. decyzji, znak GN-I.752.13.2017.LO,
potwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa prawa własności
gruntu, a przez PKP SA nabycie prawa użytkowania wieczystego
tego gruntu oraz prawa własności znajdujących się na nim
budowli i urządzeń, położonego w obrębie ewidencyjnym
7-Majdan Sobieszczański
01.02.2017 więcej