Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 225
Wojewody Lubelskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada
24.06.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trawniki
19.06.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nielisz
18.06.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 4 czerwca 2020 r. decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy mostu przez
rzekę Wieprz w miejscowości Łęczna
15.06.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gorzków
09.06.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji z dnia 4 czerwca 2020 r. o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik
08.06.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turobin
01.06.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wiatrowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Bełżycach
29.05.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie ogłoszenia wykazów jednostek samorządu
terytorialnego województwa lubelskiego otrzymujących dotacje w
ramach ustawy budżetowej na rok 2020
28.05.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na: budowie drogi ekspresowej S19 Lublin
– Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł
„Sokołów Młp. Północ”, Część 2
28.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się