Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
10.04.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
09.04.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie ogłoszenia wykazów jednostek samorządu
terytorialnego województwa lubelskiego otrzymujących dotacje w
ramach ustawy budżetowej na rok 2019
05.04.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 82 Wojewody
Lubelskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Poniatowej
29.03.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Milanów
29.03.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 54 Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Potok Wielki
11.03.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Józefowie
04.03.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 43 Wojewody
Lubelskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Milejów
01.03.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
„Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek
koniec obwodnicy Kraśnika ÷ węzeł „Sokołów Młp.
Północ”, zad. 3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki”
obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła ÷ węzeł
„Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z
węzłem, długości ok. 8 km”.
15.02.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 14 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
„Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec
obw. Kraśnika - węzeł „Sokołów Młp. Północ” Część
nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków” obecnie
„Kraśnik Południe - bez węzła – Janów Lubelski (węzeł:
„Kopce” obecnie „Janów Lub. Północ” – bez węzła)
początek obwodnicy, długość ok. 18 km”.
14.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się