Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r. zawiadamiajace, że na wniosek
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
31.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r. zawiadamiające o zamiarze
potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej nabycia przez
Skarb Państwa prawa własności gruntu, a przez PKP SA nabycia
prawa użytkowania wieczystego tego gruntu oraz prawa własnośc
30.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 25 stycznia 2017 r. zawiadamiające, że na wniosek
Zarządu Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, wszczęte
zostało postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
30.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 23 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji w II instancji w
sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
27.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 stycznia 2016 r. o wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
23.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji z dnia 17.01.2017
r., zmieniającej decyzję Wojewody Lubelskiego nr 5/16 z dnia 24
maja 2016 r
20.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości
Zarządzenie Nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 stycznia 2017
r.
19.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 stycznia 2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości
Zarządzenie Nr 18 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 stycznia 2017
r.
19.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
19.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji odmawiającej
wydania decyzji zmieniającej
19.01.2017 więcej