Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ostrowie
Lubelskim
27.05.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektroenergetycznej
linii napowietrznej 2x400 kV Chełm – Lublin Systemowa, Etap
VIII
27.05.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
w zakresie w rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 835, na odcinku
Biłgoraj - gr. województwa
22.05.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
22.05.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektroenergetycznej
linii napowietrznej 2x400 kV Chełm – Lublin Systemowa, Etap
VII
21.05.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskich
Sieci Elektroenergetycznych S.A. Konstancin-Jeziorna w
przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
elektroenergetycznej linii napowietrznej 2x400 kV Chełm –
Lublin Systemowa, Etap VI
20.05.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i
udzielającej Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S. A. w
Konstancinie - Jeziorna pozwolenia na budowę
elektroenergetycznej linii napowietrznej 2x400 kV relacji SE
Chełm – SE Lublin Systemowa, Etap V
15.05.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i
udzielającej pozwolenia na budowę sieci gazowej DN 315 MOP 1,0
MPa dla zasilenia w gaz mieszkańców i zakłady pracy w gminach
Lubartów, Niedźwiada i Ostrówek z przyłączeniem Huty Szkła
Leszkowice gm. Ostrówek
11.05.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 37/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Polskim
Sieciom Elektroenergetycznym S. A. w Konstancinie - Jeziorna,
pozwolenia na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej
2x400 kV relacji SE Chełm – SE Lublin Systemowa, Etap III
06.05.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 35/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r.
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Polskim
Sieciom Elektroenergetycznym S. A. w Konstancinie - Jeziorna,
pozwolenia na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej
2x400 kV relacji SE Chełm – SE Lublin Systemowa Etap IV
05.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się