Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
16.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 4 stycznia 2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na wykonanie inwestycji.
11.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 4 stycznia 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej: „Budowa drogi ekspresowej S17
09.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 04.01.2017 r. o wydaniu decyzji w II instancji w sprawie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
09.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany
decyzji Wojewody Lubelskiego nr 5/16 z dnia 24 maja 2016 r.,
znak: IF-I.7820.3.2016.DS o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej:
04.01.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
21.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r. dotyczące podania do publicznej
wiadomości rozporządzenia porządkowego Nr 4 Wojewody
Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.
20.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące uzgodnienia warunków
realizacji przedsięwzięcia modernizacji linii kolejowej
20.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
dotyczące wydania decyzji nr 9/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.,
znak: IF-I.7820.10.2016.BD
20.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 6 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę
kanalizacji sanitarnej w Gminie Międzyrzec
09.12.2016 więcej