Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Świnoujściu
28.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w
zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik
23.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 117 Wojewody
Lubelskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego
zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Józefowie
16.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 116 Wojewody
Lubelskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego
zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Aleksandrów
16.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 114 Wojewody
Lubelskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego
zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Terespol
16.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 3 kwietnia 2020 r. decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy odcinków dróg
gminnych: ul. Koralowej i ul. Kwarcowej w Lublinie wraz z budową
skrzyżowania dróg gminnych: ul. Koralowej z ul. Granatową
16.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 31 marca 2020 r., decyzji, znak:
IF-I.7821.14.2019.HP
15.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 109
Wojewody Lubelskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Batorz
14.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
14.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę terminala przeładunkowo –
intermodalnego wraz z obiektami i infrastrukturą techniczną
towarzyszącą w Małaszewiczach Małych
10.04.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się