Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 10 Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Kąkolewnica
14.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 3 Wojewody
Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Jabłoń
07.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 2 Wojewody
Lubelskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Milejów
03.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego
Nr 62 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie
województwa lubelskiego
21.12.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
Zarządzenia Nr 294 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 grudnia 2018
r.w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izbica
05.12.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
Zarządzenie Nr 286 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Potok Górny
04.12.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
Zarządzenia Nr 290 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sławatycze
04.12.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
Zarządzenia Nr 287 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goraj
04.12.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
Zarządzenia Nr 280 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2018
r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Hrubieszowie
28.11.2018 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
Zarządzenia Nr 284 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2018
r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudnik
28.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się