Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wilkołaz
08.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w
zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 809 – Al.
Kraśnickiej w Lublinie
07.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i
udzielającej Gminie Milejów pozwolenia na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogi
wojewódzkiej nr 829 relacji Łucka – Łęczna – Biskupice
01.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Aleksandrów
01.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę dotyczącego rozbiórki
istniejących i budowy nowych peronów w ramach zadania pn.
„Prace na linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów –
Parczew”
30.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę w ramach zadania dotyczącego
zaprojektowania i wykonania robót na linii kolejowej nr 30 na
odcinku Lubartów-Parczew
30.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Terespol
27.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w
zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 809 – Al.
Kraśnickiej w Lublinie
27.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę obwodnicy miejscowości
Tomaszów Lubelski w ciągu drogi ekspresowej S17
25.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 12 marca 2020 r., decyzji utrzymującej w mocy
decyzję Starosty Biłgorajskiego o udzieleniu zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy ulicy Parkowej,
Korczaka i Sokołowskiego w Biłgoraju
25.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się