Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 1 grudnia 2016 r. o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej.
05.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
05.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 24 listopada w sprawie ogłoszenia wykazu jednostek
samorządu terytorialnego otrzymujących w 2016 roku dotacje
celowe.
02.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
01.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 listopada 2016 r. zawiadamiające o wydaniu na rzecz
Zarządu Województwa Lubelskiego, decyzji nr 7/16 z dnia 15
listopada 2016 r., znak: IF-I.7820.6.2016.
01.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 listopada 2016 r. 2016 o zmianie decyzji z dnia 28
kwietnia 2014 r., nr 1/14, znak: IF.I.7820.16.2013.LM/AZ,
zmienionej decyzją z dnia 6 listopada 2015 r., znak:
IF.I.7820.9.2015.AZ
01.12.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 listopada 2016 r. informujące o podaniu do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 230 Wojewody Lubelskiego z dnia 29
listopada 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Batorz.
30.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 listopada informujące o podaniu do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 232 Wojewody Lubelskiego z dnia 30
listopada 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Łaziska .
30.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 listopada informujące o podaniu do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 229 Wojewody Lubelskiego z dnia 29
listopada 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Sosnówka.
30.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 listopada o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej.
30.11.2016 więcej