Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Werbkowice
29.01.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
zezwalającej Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System
S.A. w Warszawie na wejście na teren nieruchomości położonej
w gminie Żyrzyn, w obrębie ewidencyjnym 1-Bałtów
29.01.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Terespol
29.01.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia
na budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej 2x400 kV
relacji SE Chełm – SE Lublin Systemowa, Etap III
27.01.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę wodociągu
22.01.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
16.01.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
z dnia 10 stycznia 2020 r. w zakresie rozbudowy drogi krajowej nr
74 w m. Maziarka (Annopol)
16.01.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu się do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 23
Wojewody Lubelskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów
15.01.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu się do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 20
Wojewody Lubelskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łopiennik Górny
15.01.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 8 stycznia 2020 r., decyzji, znak:
IFI.7821.13.2019.HP o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty
Biłgorajskiego z dnia 2 września 2019 r., nr 5.2019, znak
AB.6740.ZRID.5.2019
15.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się