Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Gminy Jastków
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona od dnia 24
czerwca do 10 lipca 2020 r. (PN-III.862.4.2020)
30.07.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów biłgorajskiego, janowskiego i zamojskiego
29.07.2020 więcej
"AS-BABUNI" Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej w Niemcach
Kontrola przeprowadzona w dniach od 26 czerwca do 14 lipca 2020
r. (PN-III.9514.2.2020)
29.07.2020 więcej
Gminna Spółka Wodna w Mirczu
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 25.05.2020 r. -
10.06.2020 r. (ŚR-I.431.2.2020)
29.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 324 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy
Sułów
29.07.2020 więcej
Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Lubelskiego
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie
powiatów zamojskiego i biłgorajskiego
29.07.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
29.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 326 WOJEWODY LUBELSKIEGO
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds.
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Kock
28.07.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 328
Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Międzyrzec Podlaski
28.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 328 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Międzyrzec
Podlaski
28.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się