Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.226.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/112/2020 Rady
Miejskiej w Łaszczowie z dnia 30 czerwca 2020 r.
04.08.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę
04.08.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
03.08.2020 więcej
Decyzja Wojewody Lubelskiego
dotycząca czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego
Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kodniu,
ul. Nadbrzeżna 12, 21-509 Kodeń, w terminie od dnia 3 sierpnia
2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020 r.
03.08.2020 więcej
Decyzja Wojewody Lubelskiego
dotycząca czasowego zawieszenia działalności Środowiskowego
Domu Samopomocy w Międzylesiu, Międzyleś 29, 21 -523 Tuczna, w
terminie od dnia 3 sierpnia 2020 r.do dnia 14 sierpnia 2020 r.
03.08.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze IF-II.4131.12.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/152/2020 Rady Gminy
Kąkolewnica z dnia 10 czerwca 2020 r.
03.08.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.227.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/133/2020 Rady Gminy
Stanin z dnia 30 czerwca 2020 r.
31.07.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.225.2020
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/135/2020
Rady Gminy Dołhobyczów z dnia 30 czerwca 2020 roku
31.07.2020 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
Na podstawie art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o
komercjalizacji, i restrukturyzacji przedsiębiorstwa
państwowego "Polskie Koleje Państwowe” zawiadamiam
31.07.2020 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.230.2020
stwierdzające nieważność uchwały Nr 0007.XIV.101.2020 Rady
Miejskiej w Kocku z dnia 8 lipca 2020 r.
31.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się