Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu publicznym
na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego
będących własnością Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie.ruchomego
22.07.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 230 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie nadania Statutu Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju
22.07.2020 więcej
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa zlokalizowanych w Janowie
Lubelskim przy ul. Płk. Beliny - Prażmowskiego, przeznaczonych
do sprzedaży
21.07.2020 więcej
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Maniach
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 10-11 lutego
2020 r. (PS-BP.431.4.3.2020)
21.07.2020 więcej
Gminna Spółka Wodna w Borkach
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 14-29 maja 2020 r.
(ŚR-I.431.1.2020)
21.07.2020 więcej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
Kontrola przeprowadzona w dniach od 20 grudnia 2019 r. do 31
stycznia 2020 r. (FC-IX.431.53.4.2019)
21.07.2020 więcej
Starostwo Powiatowe w Zamościu
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do
przekazania w drodze darowizny, położonej w gm. Zwierzyniec
20.07.2020 więcej
Starostwo Powiatowe w Puławach
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych na terenie Miasta Puławy, przeznaczonych do
sprzedaży
20.07.2020 więcej
Rb-28UE - czerwiec 2020 r.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
20.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się