Lista artykułów

Nazwa artykułu
Analiza wykonania planów wydatków budżetowych
za okres od 1.01.2016 r. do 30.09.2016 r.
02.12.2016 więcej
Rb-28Programy(okres od początku roku do dnia 31 października 2016 r)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE
24.11.2016 więcej
Rb 28 UE (za okres od początku roku do dnia 31 października 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej.Okres sprawozdawczy: październik 2016r.
24.11.2016 więcej
Rb-27 (za okres od początku roku do dnia 31 października 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych. Okres sprawozdawczy:
październik 2016 r.
24.11.2016 więcej
Rb-28 (okres od początku roku do dnia 31 października 2016 r)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Okres
sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 padziernika 2016 r.
24.11.2016 więcej
Rb-28 Programy ( okres od początku roku do dnia 30 września 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
25.10.2016 więcej
Rb -27 (za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych. Okres
sprawozdawczy:wrzesień 2016 r.
25.10.2016 więcej
Rb-28UE (za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej.Okres sprawozdawczy: wrzesień 2016r.
25.10.2016 więcej
Rb -28 (za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa okres
sprawozdawczy: wrzesień 2016r.
25.10.2016 więcej
Rb-28UE
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej za okres od początku roku do dnia 31 sierpnia
2016 r.
25.10.2016 więcej