Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-28 Programy
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
25.10.2016 więcej
Rb -28
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 sierpnia 2016 r.
24.10.2016 więcej
Rb - 27 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
okres sprawozdawczy od początku roku do 31 sierpnia 2016 r.
24.10.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 lipca 2016 r.
23.08.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych za okres od początku roku do
31 lipca 2016 r.
23.08.2016 więcej
Rb-28 Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze
środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie EFTA
18.08.2016 więcej
Rb-28UE sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację
Wspólnej Polityki Rolnej za okres od początku roku do dnia 31
lipca 2016 r.
18.08.2016 więcej
Analiza dochodów budżetowych
za II kwartał 2016 r.
16.08.2016 więcej
Analiza wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
16.08.2016 więcej
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych państwowych jednostek budżetowych za okres od
początku roku do 30 czerwca 2016 r.
20.07.2016 więcej