Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
będącego duchownym, który pełni funkcję religijną w
kościele lub w związku wyznaniowym
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca
będącego naukowcem, który zamierza prowadzić badania naukowe
lub prace rozwojowe
15.02.2016 więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta
polskiej uczelni poszukującego pracy
15.02.2016 więcej
12