Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja dotycząca opinii co do zgodności planowanego programu polityki zdrowotnej z priorytetami
dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami
operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia
21.03.2019 więcej
Opinia dotycząca zgodności zrealizowanych lub podjętych w 2017 r.
zadań z zakresu zdrowia publicznego z priorytetami dla
regionalnej polityki zdrowotnej województwa lubelskiego
21.03.2019 więcej
Zmiana przepisów dotyczacych opiniowania inwestycji w sektorze zdrowia
W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12
kwietnia 2018 r., zmieniająca ustawę o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018,
poz. 1128)
20.03.2019 więcej
Statystyka medyczna - informacja dla sprawozdawców
Zgodnie z informacją przekazaną z Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie z dniem 2 stycznia
2019 roku SSOZ został otwarty dla użytkowników.
20.03.2019 więcej
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej (PRPZ)
dla województwa lubelskiego na okres 1.01.2019-31.12.2021
04.03.2019 więcej
Mapy potrzeb zdrowotnych
w zakresie kardiologii i onkologii (2018)
25.01.2019 więcej
Mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób (2018)
opracowane w ramach projektu systemowego pn. „Mapy potrzeb
zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”
współfinansowanego przez Unię Europejską
15.01.2019 więcej
Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej
dla województwa lubelskiego zatwierdzone przez Wojewodę
Lubelskiego
31.08.2018 więcej
Mapa potrzeb zdrowotnych
z zakresu lecznictwa szpitalnego dla województwa lubelskiego na
okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
05.06.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się