DRUKUJ
2017-10-25

Urząd Gminy Turobin

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 10 października 2017 r. (ŚR-II.431.45.2017)

 

Zakres kontroli.
Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadania:
„Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114965L od km 0+000 do km 0+940 w miejscowości Tarnawa Duża”.