DRUKUJ
2017-11-30

Urząd Gminy Rudnik

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 21 listopada 2017 r. (ŚR-II.431.48.2017)

 

Zakres kontroli.
Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadania:
„Przebudowa drogi gminnej nr 109887L od km 0+000 do km 0+300 w miejscowości Suche Lipie, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.”.