DRUKUJ
2017-12-07

Ogłoszenie o naborze wniosków - 2017

o przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego w 2017 roku pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego”. Przedmiotem naboru wniosków jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.