DRUKUJ
2017-12-13

Zarządzenie zastępcze PN-II.4131.1.4.2017

z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Zesłańców Sybiru w mieście Lublin.