DRUKUJ
2017-12-27

Urząd Gminy Dzierzkowice

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 7 sierpnia 2017 r. (SO-III.431.6.2017)

 

Zakres kontroli.

  1. Powszechny obowiązek obrony (bez obrony cywilnej i akcji kurierskiej) - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
  2. Rejestracja stanu cywilnego - realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.