DRUKUJ
2017-12-27

Urząd Gminy Hańsk

Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 19 - 20 lipca 2017 r. (SO-Ch.431.8.2017)

 

Zakres kontroli:

  1. Ocena prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
  2. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.