DRUKUJ
2017-12-27

Urząd Gminy Żółkiewka

Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 17 sierpnia 2017 r.

(SO-Ch.431.10.2017)

 

 

Zakres kontroli.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych, zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.