DRUKUJ
2017-12-27

Urząd Gminy Żmudź

Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 10 - 11 sierpnia 2017 r. (SO-Ch.431.9.2017)

 

 

Przedmiotem kontroli było:

  • ocena prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
  • sprawdzenie prawidłowości prowadzenia spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.